Showing 1–24 of 31 results

Show sidebar
C12 36HE gyújtóelektróda
Bezár

C12-36HE gyújtóelektróda

2 300 Ft
C12-36HE gyújtóelektróda
C12 36HE ionizációs elektróda
Bezár

C12-36HE ionizációs elektróda

2 300 Ft
C12-36HE ionizációs elektróda
Elektróda ALV10
Bezár

Elektróda ALV10

2 700 Ft
Elektróda ALV10 Porcelán Ø 10,0 - 84mm, Huzal Ø 3,0 - 100mm, Csatlakozó Ø 6,3mm
Elektróda ALV10 2
Bezár

Elektróda ALV10

2 700 Ft
Elektróda ALV10 Porcelán Ø 10,0 - 120mm, Huzal Ø 3,0 - 110mm, Csatlakozó Ø 6,3mm
Elektróda ALV8
Bezár

Elektróda ALV8

2 700 Ft
Elektróda ALV8 Porcelán Ø 8,0 - 120mm, Huzal Ø 3,0 - 110mm, Csatlakozó Ø 6,3mm
Elektróda ED ECOD vezetékkel szerelt
Bezár

Elektróda ED-ECOD vezetékkel szerelt

8 000 Ft
Elektróda ED-ECOD vezetékkel szerelt testelektródával szerelt
F8 gyújtóelektróda metszett
Bezár

F8 gyújtóelektróda 55 metszett

480 Ft
F8 gyújtóelektróda 55 metszett (FÉG)
F8 gyújtóelektróda sima
Bezár

F8 gyújtóelektróda 55 sima

480 Ft
F8 gyújtóelektróda 55 sima (FÉG)
F8 gyújtóelektróda galléros
Bezár

F8 gyújtóelektróda galléros

480 Ft
F8 gyújtóelektróda galléros (FÉG)
F8 vezetékes elektróda kalapos rövid
Bezár

F8 vezetékes elektróda kalapos (rövid)

650 Ft
F8 vezetékes elektróda kalapos, rövid (FÉG)
F8 vezetékes gyújtóelektróda korongos
Bezár

F8 vezetékes gyújtóelektróda korongos

790 Ft
F8 vezetékes gyújtóelektróda korongos, hosszú (FÉG)
F8 vezetékes gyújtóelektróda tüskés
Bezár

F8 vezetékes gyújtóelektróda tüskés

790 Ft
F8 vezetékes gyújtóelektróda tüskés (FÉG)
Gyújtóelektróda egy füllel SALV8
Bezár

Gyújtóelektróda egy füllel SALV8

2 500 Ft
Gyújtóelektróda egy füllel SALV8 (EPG)
Gyújtóelektróda két füllel
Bezár

Gyújtóelektróda két füllel

2 100 Ft
Gyújtóelektróda két füllel
Gyújtóelektróda M4
Bezár

Gyújtóelektróda M4

1 800 Ft
Gyújtóelektróda (Sit "3" lángú 100.001 gyújtóégőhöz)
Gyújtóelektróda MO52 elemes égőhöz
Bezár

Gyújtóelektróda MO52 elemes égőhöz

1 300 Ft
Gyújtóelektróda MO52 elemes égőhöz
Gyújtóelektróda süllyesztett
Bezár

Gyújtóelektróda süllyesztett

1 900 Ft
Gyújtóelektróda süllyesztett (Sit 100.001 gyújtóégőhöz)
Gyújtóelektróda testelektródával AC27C
Bezár

Gyújtóelektróda testelektródával AC27C

3 650 Ft
Gyújtóelektróda testelektródával AC27C
Gyújtóelektróda testelektródával honeywell
Bezár

Gyújtóelektróda testelektródával honeywell

2 200 Ft
Gyújtóelektróda testelektródával honeywell
Lampart ionizációs gyújtóelektróda 110
Bezár

Lampart ionizációs gyújtóelektróda 110

700 Ft
Lampart ionizációs gyújtóelektróda 110
Lampart nem ionizációs elektróda
Bezár

Lampart nem ionizációs elektróda

700 Ft
Lampart nem ionizációs elektróda
Lampart Sit gyújtóelektróda 62
Bezár

Lampart- Sit gyújtóelektróda 62

650 Ft
Lampart- Sit gyújtóelektróda 62 (rövid) (sit 160.105, 140.029 gyújtóégőhöz)
Lampart Sit gyújtóelektróda 704
Bezár

Lampart- Sit gyújtóelektróda 70,4

650 Ft
Lampart- Sit gyújtóelektróda 70,4
Lángőr elektróda 0160112
Bezár

Lángőr elektróda (0160112)

1 200 Ft
Lángőr elektróda (Sit 160.112, Termomax ion gyújtóégőhöz)