Showing all 7 results

Show sidebar
Gyújtóelektróda M4
Bezár

Gyújtóelektróda M4

1 990 Ft
Gyújtóelektróda (Sit "3" lángú 100.001 gyújtóégőhöz)
Gyújtóelektróda süllyesztett
Bezár

Gyújtóelektróda süllyesztett

2 200 Ft
Gyújtóelektróda süllyesztett (Sit 100.001 gyújtóégőhöz)
Lampart ionizációs gyújtóelektróda 110
Bezár

Lampart ionizációs gyújtóelektróda 110

700 Ft
Lampart ionizációs gyújtóelektróda 110
Lampart nem ionizációs elektróda
Bezár

Lampart nem ionizációs elektróda

950 Ft
Lampart nem ionizációs elektróda
Lampart Sit gyújtóelektróda 62
Bezár

Lampart- Sit gyújtóelektróda 62

850 Ft
Lampart- Sit gyújtóelektróda 62 (rövid) (sit 160.105, 140.029 gyújtóégőhöz)
Lampart Sit gyújtóelektróda 704
Bezár

Lampart- Sit gyújtóelektróda 70,4

680 Ft
Lampart- Sit gyújtóelektróda 70,4
Lángőr elektróda 0160112
Bezár

Lángőr elektróda (0160112)

1 280 Ft
Lángőr elektróda (Sit 160.112, Termomax ion gyújtóégőhöz)